Geniet van gezond Graangeluk streekbrood en bijzonder Graangeluk bier, gemaakt van lokaal geteelde granen.

Vrijwel uit Nederland verdwenen.

Gezond streekbrood en bier, gemaakt van historische granen op vruchtbare akkergrond waar ook vogels, insecten, bijen en vlinders welig tieren. Een landschap met wuivende korenvelden vol bloeiende zeldzame akkerkruiden. Wie wil dit niet? Helaas is dit beeld vrijwel uit Nederland verdwenen.

Het is vreselijk slecht gesteld met onze natuur (biodiversiteit) en ons landschap.

Er is nauwelijks nog graan.

Op onze Nederlandse akkers zien we bijna alleen nog maar snijmais staan. Veevoer. En we kampen met een stikstofcrisis.

Kringlooplandbouw met heidebegrazing en mest van schaapkuddes op graanakkers is de beste manier om stikstof op te ruimen. Van dezelfde akker komt het brood en bier van wuivende korenvelden zoals Veluws Kruiprogge en zomergerst.

Jouw broodnodige financiële bijdrage wordt gebruikt om de akkers op een natuurlijke, agro-ecologische manier te herstellen, in te zaaien met zeldzame, Nederlandse gewassen en deze oergranen te oogsten voor gezond ambachtelijk streekbrood en natuurbier.

Analyses interviews, reportages

w

Veldervaringen, hoop en boerenbezieling

Antwoorden en oplossingsrichtingen

Een nieuw boek.

Marcel van Silfhout nam vanaf 2017 het heft in handen met zijn persoonlijke initiatief om te gaan akkerbouwen.

Dat boeren, de natuur, ons landschap, de politiek en eigenlijk de hele samenleving er slecht voor staan, is het thema van Marcel van Silfhout’s nieuwe in 2021 te verschijnen boek. Graangeluk gaat over een betere toekomst.

Uw steun gaat het verschil maken!

Het verbouwen van Nederland.

Het uiteindelijke doel van Graangeluk is dat we op onze akkers niet meer alleen maar snijmais (veevoer) zien staan, maar vooral een keur aan diverse oude en nieuwe gezonde graansoorten met daartussen welig tierende inheemse akkerkruiden.

Met Graangeluk zaai je mee aan gezonde akkers, herstel van biodiversiteit en weer kansen voor insecten, wilde bijen, vlinder en akkervogels als patrijs en veldleeuwerik.

Contact